Hej alle UL piloter i Haderslev UL-flyveklub

Trafikstyrelsen har jo krævet at vi alle skal have en ny pilot- logbog, som er noget mere detaljeret omkring start/landing, tider mm. DULFU  har besluttet at betale den første nye logbog til hver af jer og nye elever vil også få den første logbog udleveret gratis.

Den nye logbog skal tages i brug senest 1 jan 2021, men gerne før.

Jeg har modtaget 20 stk. logbøger til de af vore aktive medlemmer, der betaler DULFU kontingent gennem Haderslev UL-Flyveklub.  Jeg har skrevet navn i hver enkelt af  dem og vil sætte dem  en kasse i klubhuset på EKHV til afhentning af jer .  ( fra tirsdag d 24/11)

Husk at se at det er dit navn, der er i den logbog du tager.

Carsten Mols, Martin Larsen og Kristian Pedersen skal have dem udleveret i de respektive klubber, hvor igennem I betaler DULFU kontingent.

Hilsen Jørgen

OY-9481   pr. 01.11.2020

OY 9481 er taget ud af drift ca. 3 uger pga. vedligehold/reparation.

Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 24. okt.

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Haderslev Flyveklub i lørdags. Begrundelsen for indkaldelsen var at bestyrel-sen ønskede nogle ændringer og tilføjelser i Flyveklubbens ved-tægter. På den ordinære generalforsamling krævede vedtagelsen 2/3 dels flertal af klubbens medlemmer. Det kunne ikke opnås da der ikke var nok medlemmer til stede. Ved den Ekstraordinære general-forsamling kræver vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne simpelt flertal blandt de fremmødte. Der var 15 medlemmer til stede ved mødet i lørdags og 3 stemme fuldmagter. Det nye sæt vedtægter udsendes til klubbens medlemmer og kan også ses når en udskrift af de nye vedtægter kommer her på hjemmesiden. Ligesom der vil komme et referat. De ”nye” vedtægter fik 17 ja stemmer og et nej.

Lørdagens formiddags møde markerede ligeledes overgangen til vintertid, hvor vi jo traditionen tro har møde den første lørdag i måneden, men hold øje med kalenderen, der kan forekomme ændringer.

 

15.  juni i røg og damp på EKHV

Ikke alene var 15. juni genforeningsdagen, Valdemars Dag og dagen hvor Sønderjylland blev indhyllet i røg fra en flot flyopvisning udført af RVators Formations Team fra Roskilde. –Det var også dagen hvor vi på Haderslev Flyveplads fik fornemt besøg af landets Forsvarsminister der blev afhentet af en af forsvaret T17 for at blive fløjet til Roskilde.

Ikke nok med det fornemme besøg havde vi også fornøjelsen at have besøg af RVators der ved ankomsten først gav et par flotte overflyvninger både med og uden røg efterfulgt at halvanden times pitstop hvor de blev budt velkommen af KZ & V’s formand og repræsentant for Haderslev Flyveklub, Tim Jørgensen. Efter en tår kaffe, lidt winerbrød og en efterfyldning af røgvædske på maskinerne samt en kort briefing gik det videre med en start på Haderslev der trods klar blå himmel  (CAVOK) blev IMC-forhold på landingsbanen. Et par sluttelige overflyvninger, igen naturligvis med lidt røg som ’tak for kaffe’ gik det videre på deres tur Sydjylland rundt til stor glæde for mange syd- og sønderjyder.

Generalforsamling i Flyveklubben

er afholdt d. 27. februar. Lago Laumark Møller blev indvalgt i Ul-klubbens bestyrelse, som afløser for Erik Pedersen, der ikke ønskede genvalg. Erik Pedersen var uddannelses ansvarlig i Ul-klubben og Lago afløser ham på den post. Tak til Erik for din indsats i klubbens bestyrelse. Hele referatet kan læses under medlems login. Har du ikke login, kan du sende en mail til Chr. Iver.

Billeder fra Åbent hus lørdag d. 11. maj 2019

ca 40 fly besøgte Haderslev flyveplads i anledning af flyveklubbens 50 års jubilæum. Se flere billeder på Klubbens Facebook side.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *