Mandag d 3/8 kl. 19.00 i klubhuset på EKHV

Da flere og flere af klubbens medlemmer er begyndt at bruge navigations-programmet SkyDemon, har vi i klubben besluttet at holde et kursus/erfa-udveksling i brug af programmet.

Kurset henvender sig både til nuværende brugere og piloter, der er interesserede i at lære programmet at kende.  Nuværende brugere af SkyDemon bedes medtage jeres IPad, telefoner, eller hvad i nu bruger i flyet. Meningen er, at hver enkelt skal lære at bruge systemet bedst muligt, på eget udstyr.

Ikke brugere kigger med ” over skulderen” og der vil også være fremvisning på lærredet.  Tim er tovholder på kurset.

Tilmelding ikke nødvendig, men hvis i ved i kommer, giv et praj på jg@ankergaard.com. Mest af hensyn til hvor meget wienerbrød vi skal købe.

Mail fra formanden 14.07.2020

Vi har nu fået vores SMS-system til at virke.  Indtil nu har alle medlemmer af de to flyveklubber fået alle SMS’er. Men da det jo koster pr SMS vi sender ud, og da alle jo ikke er interesseret i fælles-flyveture, har vi i bestyrelserne besluttet at lave to grupper.

En gruppe, hvor alle medlemmer af de to klubber, Haderslev Flyveklub og Haderslev UL-flyveklub, får en SMS. Den gruppe vil blive brugt som reminder til generalforsamling, hvis vi har arrangementer i klubhuset eller andet som interesserer alle medlemmer. I den gruppe er alle medlemmer ” tvangsindlagt ” til modtage SMS fra Flyveklubben og i skal således ikke tilmelde jer.

Det er bestyrelsen der udsender disse SMS’er

Den anden gruppe er for de medlemmer, der er interesseret i at vi mødes på EKHV og sammen flyve ud til en destination, det kan være for at spise eller hvis der er  Flyv-Inn eller Åbent-hus et sted eller noget helt tredje. Den gruppe er naturligvis både for A- og UL folk. I denne gruppe vil alle tilmeldte få Log-in til SMS-tjenesten og alle kan derfor komme med forslag til ture. 

For at tilmelde sig gruppen for fælles-flyveture, skal man sende en SMS til Tim på tlf. nr.  24270414. Så vil Tim oprette gruppen. Man vil altid kunne tilmelde sig denne gruppe, også senere. 

Vi håber med disse tiltag at få lidt mere opbakning til de ting der foregår på og omkring EKHV.  Husk der er klub-aften hver mandag aften her i sommerhalvåret. 

Hilsen Jørgen

UL flyveklubbens arkiv hjemmeside er slettet

UL flyveklubbens hjemmeside var  i årene fra 2003 og ca. 10 år frem UL piloternes hjemmeside i Haderslev, der er skrevet mange indlæg af hjemmesidens initiativtager Jacob Lund. Hjemmesiden forblev i årene efter sammenlægningen af de to hjemmesider tilgængelig via linket her på siden, men nu er arkiv materialet ikke længere tilgængelig her, Domæne- navnet er sparet væk. Historien om dengang er vel heller ikke så interessant længere, men viste dog alligevel at klubben gennem årene har være præget af mange klubaktiviteter. Hvis der nu blandt medlemmerne skulle være en enkelt som higer og søger i historien fra dengang, så oplyses det fra pålidelig kilde at materialet ligger på en hukommelses stik.

Så er vindmåleren sat op på EKHV

Vores fine informationssystem kan nu også vise informationer, der kan være  interessante for alle der anflyver Haderslev flyveplads.

Hvis du sender en sms med teksten STATUS (store eller små bogstaver) til telefon +45 29 29 91 71 får du en tilbagemelding i stil med denne:   Radio armed. All OFF WV 150 05KT Q1015 T23

Beskeden fortæller, at det er muligt at tænde banelys over radioen, at banelysene er slukket, at vinden er 150 grader 5 knob, QNH er 1015 samt temperatur 23 grader.

Hvis du taster 3 gange et halvt sekund på pladsfrekvensen, får du i stedet oplysningerne læst op, rart når man anflyver EKHV.

Der kommer inden længe en beskrivelse i klublokalet.

15.  juni i røg og damp på EKHV

Ikke alene var 15. juni genforeningsdagen, Valdemars Dag og dagen hvor Sønderjylland blev indhyllet i røg fra en flot flyopvisning udført af RVators Formations Team fra Roskilde. –Det var også dagen hvor vi på Haderslev Flyveplads fik fornemt besøg af landets Forsvarsminister der blev afhentet af en af forsvaret T17 for at blive fløjet til Roskilde.

Ikke nok med det fornemme besøg havde vi også fornøjelsen at have besøg af RVators der ved ankomsten først gav et par flotte overflyvninger både med og uden røg efterfulgt at halvanden times pitstop hvor de blev budt velkommen af KZ & V’s formand og repræsentant for Haderslev Flyveklub, Tim Jørgensen. Efter en tår kaffe, lidt winerbrød og en efterfyldning af røgvædske på maskinerne samt en kort briefing gik det videre med en start på Haderslev der trods klar blå himmel  (CAVOK) blev IMC-forhold på landingsbanen. Et par sluttelige overflyvninger, igen naturligvis med lidt røg som ’tak for kaffe’ gik det videre på deres tur Sydjylland rundt til stor glæde for mange syd- og sønderjyder.

 

Haderslev Flyveklub holder igen klubaften

Hver mandag aften, selvfølgelig under hensyntagen de anbefalinger og regler der er udsted, som følge af Corona smittefaren.

SMS servicen for klub medlemmer er startet op igen

Kontrollér at du har fået sms fra Flyveklubben. Hvis ikke så henvend dig til klubben. SMS érne indeholder forslag til flyveture, hvor vi sammen laver besøg på andre pladser. Det første tur forslag er allerede udsendt her 28. maj.

 

Generalforsamling i Flyveklubben

er afholdt d. 27. februar. Lago Laumark Møller blev indvalgt i Ul-klubbens bestyrelse, som afløser for Erik Pedersen, der ikke ønskede genvalg. Erik Pedersen var uddannelses ansvarlig i Ul-klubben og Lago afløser ham på den post. Tak til Erik for din indsats i klubbens bestyrelse. Hele referatet kan læses under medlems login. Har du ikke login, kan du sende en mail til Chr. Iver.

Billeder fra Åbent hus lørdag d. 11. maj 2019

ca 40 fly besøgte Haderslev flyveplads i anledning af flyveklubbens 50 års jubilæum. Se flere billeder på Klubbens Facebook side.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *