Til brugere/lejere af OY-9481

Bestyrelsen for Haderslev Flyveklub og Haderslev UL-flyveklub ser det som et meget stort aktiv for klubberne, at vi har OY-9481 på EKHV, både som skolefly og til udlejning. Flyet er jo venligst stillet til rådighed af Steen Jørgensen. Desværre er både flyforsikrings præm-ien og brændstofprisen steget betragtelig gennem den sidste tid. Haderslev UL-flyveklub har gennem de sidste par år ydet et kontant tilskud på 5.000, -/år til Steen til flyforsikringen, for at det stadig var attraktivt for Steen at stille flyet til rådighed.

Grundet de større omkostninger har bestyrelsen derfor besluttet, at der fremover skal betales et årligt abonnement, for at have OY-9481 til rådighed. Abonnementsprisen bliver på 1.500, – årligt, og vil blive opkrævet af kasseren i januar måned. Nye brugere, tilmeldt efter 1/7, skal betale halv pris. Timeprisen forbliver uændret. Elever, der skoler med instruktør, samt piloter der tager PFT på OY-9481, skal ikke betale abonnement. Håber på forståelse for at det er brugerne, der skal dække omkostningerne på flyet.      Pbv. Jørgen Gram

Kære medlemmer af Haderslev Flyveklub

Vi vil gerne invitere jer til kaffelørdag næste gang, hvor der er også er foredrag.

Næste kaffelørdag på EKVD er den 30.10.21, kl. 10.00.

Denne gang bliver det ekstra spændende, fordi AOPA/DMU kommer ud til os og holder et foredrag. Det kommer til at handle om ulykken på Fur og starter og landinger på korte græsbander plus en masse mere. Gå ikke glip af denne spændende kaffelørdag. Her kan vi alle sammen lære noget. Foredraget er GRATIS. Kaffe og rundstykker til de sædvanlige billige priser.

Giv venligst besked om du kommer. Kontakt Thorsten, mobil 22 39 02 27.  Mange hilsner Bestyrelsen Vamdrup Flyveklub

opdatering af kalenderen:

sommertiden slutter søndag d. 31. okt. første klublørdag i vinterhalvåret er lørdag d. 6. nov. der kommer senere oplysninger om foredrag og DULFU kommer også på besøg med medlemsmøde i Haderslev. I december måned er der den traditionelle julemiddag som i år er søndag d. 19. dec. kl. 12:00   Generalforsamlingen i 2022 i Flyveklubben er torsdag d. 24. feb.  Sæt kryds i kalenderen, men der kommer invitationer senere.

kort referat:

Et kort referat fra DULFU´s repræsentantskabsmøde søndag d. 19. sept. i Odense lufthavn. Efter aflysning af det ordinære møde i 2020 og i 2021 på grund af COVID19 forsamlings forbuddet, var det nu muligt at afvikle repræsentantskabsmødet. Formanden Per Horn havde en fyldig beretning, hvor han bl.a. nævnte at Unionen nu har 657 medlemmer og at der er 242 ul-fly registreret i Unionen, heraf er 10 klasse A fly. Unionens kasserer Jørgen Gram gennemgik regnskaberne fra 2019 og 2020, som blev godkendt af forsamlingen. Valget til bestyrelsen blev afviklet i to omgange, svarende til de to aflyste repræsentantskabsmøder. Der var genvalg over hele linjen.  Bestyrelsen fortjener anerkendelse for deres indsats, der hele vejen udføres som frivilligt ulønnet arbejde. Den frivillige indsats i bestyrelsen og i klubberne er hovedhjørnestenen i Ultralet flyvning i Danmark. Det er flot !

 

Klubtur til Endelave på en sensommer aften. Billeder stillet til rådighed af Mikkel Frank

Nyt mobil nr. til automatisk oplysninger ved anflyvning til Haderslev flyveplads nr. er +4526397518 (se mere under Haderslev flyveplads)

Sommertur til Fanø 2021

Billeder fra Åbent hus lørdag d. 11. maj 2019

ca 40 fly besøgte Haderslev flyveplads i anledning af flyveklubbens 50 års jubilæum. Se flere billeder på Klubbens Facebook side.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *