Tak for en fin aften både til vejrguderne og de mange besøgene. Vi ses måske til klubaften næste mandag 🙂

 

Kort referat fra Generalforsamlingen

Torsdag d. 22. feb. blev der afholdt generalforsamling i Haderslev Flyveklub og i UL flyveklubben, med 20 deltagere.   Klubbens formand Jørgen Gram aflagde beretning for det forløbne år. Klubben har ca det samme antal medlemmer som forrige år, men vi mangler tilgang af nye pilot aspiranter. En enkelt har fået certifikat i det forløbne år . Men der er ellers en god aktivitet blandt klubbens medlemmer og muligheden for at leje et UL fly eller en C172 har været med til at gøre det mere attraktivt, at være medlem i klubben. Ved frivillig arbejdsindsats og tålmodighed er det lykkedes at få banelys anlægget repareret og moderniseret. Anlægget blev demonstreret senere på aftenen …super !  Men mere om det, når de sidste ting er på plads. Udgifterne til husleje og strømforbrug er steget, så klubbens kontingent stiger med 100 kr til 600 kr om året inkl. fri landing på EKHV . Thorvald Møller ønskede ikke genvalg og Jørgen Gram takkede Thorvald for hans arbejde i UL flyveklubbens bestyrelse gennem mange år, hvor han har været uddannelses ansvarlig. Thorvald fortsætte som instruktør og PFT instruktør i klubben som hidtil. Erik Petersen blev nyvalgt til UL bestyrelsen. Der var genvalg til de øvrige, der var på valg.

Tak til Kirsten for det fine traktement !

Banelys på EKHV er i drift igen.

Karl Erik Nielsen skriver på Facebook:

Så skulle lysanlægget virke igen, efter flere års tilløb. I dag har jeg testet de enkelte dele – beacon, vindposelys, banelys og taxilys. Alt virkede efter hensigten. Der mangler kun et par detaljer, som ikke har betydning for brugerne.

Billeder fra DULFU træf i Haderslev d. 23. sept.

besøg hos Breezer Aircraft, Bredsted NF

 

Klub turen torsdag aften d. 6./7.  gik til Pøl, i et fantastisk vejr.

Vi var i alt 7 fly fra Haderslev som besøgte Pøl hvor hen ved i alt 30 fly havde fået samme ide. Vi var 6 mand som først besøgte Pøl’s lokale museum, Munkegårds Traktor museum, en fantastisk samling med ikke mindre end 221 gamle traktorer ! Herefter tilbage til Pøl flyveplads og nyde deres meny fra grillen sammen med de mange andre flyvende gæster. Alt i alt en rigtig dejlig aften !

Mvh  Kjeld

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *