Næste  klubmøde  er  lørdag  d.  11./2.  kl. 9:30

Vi  har planlagt lidt ”efteruddannelse” for os piloter

Ole Gellert Andersen og hans barnebarn Magnus, som flyver både UL, TMG og svævefly kommer og holder indlæg om følgende:

Planen er at planlægge og flyve en tur til f.eks. Nordjylland. Vi vil bl.a. komme ind på følgende.

Vejrudsigten, Metar, Taf, dugpunktspredning, farlige skyer og andet vejrmæssigt

Indsende flyveplan

Restriktivt Area,, hvor finder vi dem og  om de er aktive. (bl.a. droneområderne nord for Fyn) Mange er midlertidige. Hvor finder vi dem…

Nye frekvenser på flere lufthavne

Notam, hvor finder vi dem og hvordan læser vi dem.

Kommunikation på turen

Og andet spændende……

”Efteruddannelsen” er aktuel for både A og UL piloter

Tak til Simba for et godt indlæg om uge 31 turen. Det var spændende at høre om planlægningen og erfaringerne fra tidligere års ture til det sydøstlige udland.  Muntre historier og lærerige fejl på turene, måske kunne en og anden være fristet til at være med. Klublokalet i Haderslev var fyldt, så interessen var der.

Søndag d. 18. dec. Kl. 12.30   Julefrokost i klubhuset

Fredag d. 5. oktober:  Tillykke til   Kirsten og Hans og tillykke til Flyveklubben med det ny rejste tag på klubhuset

Anders på Drejø med klubflyveren

    

Så er renovering af vores klubhus startet. I dag fik vi demonteret tårnet. Der mangler en del endnu, der kommer gitterspær og stålplader på.

 

Tillykke med certifikatet

Flyveklubbens nye pilot, tillykke med certifikatet til Søren

Billeder fra turen til Rendsburg onsdag d. 18. maj

tak til Kjeld for billederne !

 

Billeder fra  FLYV-IND & SPIS mandag d. 2. maj 17 fly på besøg og 47 koteletter med tilbehør spist. Vi ses igen mandag d. 6 juni

 

DULFU Temamøde i Haderslev søndag d. 6. marts

Tak for et godt Tema møde i DULFU regi med gode indlæg fra For-mand Per Horn, Næstformand Hans Havsager og Flyvechef Anders Jørgensen. Det var Haderslev Flyveklub som var værter for arrange-mentet og sørgede for det praktiske. 25 UL-piloter fik en god orien-tering om hvad der rør sig inden for Ultralet flyvning i Danmark, men der var også plads til en kop kaffe og et let traktement på en dag hvor foråret var på vej og dermed det gode flyve vejr.

Referat fra generalforsamlingen er lagt op på medlemssiden.

Tillykke med certifikatet til Palle !

opdatering af kalenderen:

sommertiden slutter søndag d. 31. okt. første klublørdag i vinterhalvåret er lørdag d. 6. nov. der kommer senere oplysninger om foredrag og DULFU kommer også på besøg med medlemsmøde i Haderslev. I december måned er der den traditionelle julemiddag som i år er søndag d. 19. dec. kl. 12:00   Generalforsamlingen i 2022 i Flyveklubben er torsdag d. 24. feb.  Sæt kryds i kalenderen, men der kommer invitationer senere.

kort referat:

Et kort referat fra DULFU´s repræsentantskabsmøde søndag d. 19. sept. i Odense lufthavn. Efter aflysning af det ordinære møde i 2020 og i 2021 på grund af COVID19 forsamlings forbuddet, var det nu muligt at afvikle repræsentantskabsmødet. Formanden Per Horn havde en fyldig beretning, hvor han bl.a. nævnte at Unionen nu har 657 medlemmer og at der er 242 ul-fly registreret i Unionen, heraf er 10 klasse A fly. Unionens kasserer Jørgen Gram gennemgik regnskaberne fra 2019 og 2020, som blev godkendt af forsamlingen. Valget til bestyrelsen blev afviklet i to omgange, svarende til de to aflyste repræsentantskabsmøder. Der var genvalg over hele linjen.  Bestyrelsen fortjener anerkendelse for deres indsats, der hele vejen udføres som frivilligt ulønnet arbejde. Den frivillige indsats i bestyrelsen og i klubberne er hovedhjørnestenen i Ultralet flyvning i Danmark. Det er flot !

 

Klubtur til Endelave på en sensommer aften. Billeder stillet til rådighed af Mikkel Frank

Nyt mobil nr. til automatisk oplysninger ved anflyvning til Haderslev flyveplads nr. er +4526397518 (se mere under Haderslev flyveplads)

Sommertur til Fanø 2021

Billeder fra Åbent hus lørdag d. 11. maj 2019

ca 40 fly besøgte Haderslev flyveplads i anledning af flyveklubbens 50 års jubilæum. Se flere billeder på Klubbens Facebook side.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *