Flyleje OY – 9481

 Til brugere/lejere af OY-9481

Bestyrelsen for Haderslev Flyveklub og Haderslev UL-flyveklub ser det som et meget stort aktiv for klubberne, at vi har OY-9481 på EKHV, både som skolefly og til udlejning. Flyet er jo venligst stillet til rådighed af Steen Jørgensen. Desværre er både flyforsikrings præm-ien og brændstofprisen steget betragtelig gennem den sidste tid. Haderslev UL-flyveklub har gennem de sidste par år ydet et kontant tilskud på 5.000, -/år til Steen til flyforsikringen, for at det stadig var attraktivt for Steen at stille flyet til rådighed.

Grundet de større omkostninger har bestyrelsen derfor besluttet, at der fremover skal betales et årligt abonnement, for at have OY-9481 til rådighed. Abonnementsprisen bliver på 1.500, – årligt, og vil blive opkrævet af kasseren i januar måned. Nye brugere, tilmeldt efter 1/7, skal betale halv pris. Timeprisen forbliver uændret. Elever, der skoler med instruktør, samt piloter der tager PFT på OY-9481, skal ikke betale abonnement. Håber på forståelse for at det er brugerne, der skal dække omkostningerne på flyet.      Pbv. Jørgen Gram

Gå til bookingsiden KLIK HER